Tel.
+34 651 113 893

Djamel Rahmani

Investigador Postdoctoral

https://futur.upc.edu/DjamelRahmani

Djamel Rahmani va obtenir el seu doctorat en Anàlisi Econòmica i Estratègia Empresarial a la Universitat de Santiago de Compostel•la (USC) i el seu Màster en Màrqueting Agroalimentari a l’Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ). Des l’1 d’octubre de 2017, va començar a Treballar com a investigador postdoctoral al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA). Actualment, està col•laborant intensament en diferents projectes d’investigació nacionals i internacionals (H2020) liderats pel CREDA-UPC-IRTA. El seu camp d’interès és la investigació del comportament dels consumidors relacionats amb els aliments, la nutrició, la salut i el medi ambient. Té una àmplia experiència en la valoració de les preferències i els comportaments dels consumidors basada en els mètodes de preferències declarades i revelades. A més, té experiència en la docència a la Universitat Politècnica de Catalunya (2017/2018) i a la Universitat de Santiago de Compostel•la (2013/2014 i 2014/2015).

Està implicat en els següents projectes

Leave a Reply