Tel.
+ 34 935 521 208

Jordi Teixido Carrión

Tècnic de Suport a la Investigació

El Jordi Teixidó és graduat en economia i recentment ha acabat un MS en estudis territorials i de la població. Al llarg dels seus estudis ha realitzat i participat en diversos projectes relacionats amb la cadena agroalimentària i el desenvolupament rural. Actualment, treballa en projectes d’anàlisi de cadena de valor, avaluació de l’efecte de les indicacions geogràfiques (DOP i IGP) i amb tractament de dades per a l’observatori de preus. La seva principal motivació és contribuir a la millora del nostre sistema agroalimentari i a la sostenibilitat de l’activitat agrària a les àrees rurals.

Està implicat en els següents projectes

Leave a Reply