Tel.
+34 935 521 210
Publicacions Recents Destacades

REIG, L., ESCOBAR, C., CARRASSÓN, M., CONSTENLA, M., GIL, J.M., PADRÓS, F., PIFERRER, F., FLOS, R., 2019.
Aquaculture 510, 256-266
DOI: 10.1016/j.aquaculture.2019.05.066

Chema (José M.) Gil Roig

Director

José M. Gil és director del CREDA i Professor d’Economia Agrícola a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És també responsable de l’equip d’anàlisi de cadena alimentària i comportament del consumidor. La seva investigació es centra en els aspectes econòmics relacionats amb la seguretat alimentària i polítiques relacionades amb el consumidor, la indústria agroalimentària i el comerç internacional. L’anàlisi de la competitivitat de la cadena de valor alimentària és el segon tema d’investigació més rellevant. També té una àmplia experiència en econometria i mètodes estadístics per analitzar cadenes de valor i el comportament de compra de les llars.

futur.upc.edu/JoseMariaGilRoig

Research Gate

Està implicat en els següents projectes
1 octubre, 2020

CO-FRESH

Leave a Reply