Tel.
+34 935 521 053

Raquel Díaz Ruiz

Investigadora Postdoctoral

https://futur.upc.edu/RaquelDiazRuiz

Raquel Diaz-Ruiz és doctora en Sostenibilitat (2018) per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva recerca se centra en entendre el comportament en relació al malbaratament alimentari al llarg de la cadena agroalimentària amb un enfocament multinivell. Està involucrada en diferents projectes a nivell nacional i europeu. El seu interès principal és la sostenibilitat dels sistemes alimentaris. Per entendre les dinàmiques d’aquests sistemes, desenvolupa diversos mètodes qualitatius i quantitatius, com poden ser enquestes a consumidors, entrevistes i focus groups, així com tècniques participatives amb agents de la cadena agroalimentària.

Està implicada en els següents projectes
23 Abril, 2019

REFRESH

Leave a Reply