Tel.
+34 935 521 124
Mob.
+34 659 565 995

Sarah Cnockaert

Oficina de Projectes i Contractes

Després d’adquirir un Màster en Economia, la Sarah Cnockaert va estudiar un Màster en Anàlisi de Polítiques Agrícoles, Alimentàries i Mediambientals. Va escriure la seva tesi a CREDA (UPC) sobre el malbaratament alimentari i després es va traslladar a Brussel•les per adquirir experiència en la formulació de polítiques europees. Els seus principals interessos són l’agricultura sostenible i el consum alimentari, i opina que el concepte de justícia climàtica s’hauria d’aplicar a totes les àrees legislatives per garantir una qualitat de vida adequada per a les generacions futures. A més de participar en projectes de consultoria per a l’administració pública de Catalunya i d’Espanya, també està adquirint coneixements de gestió de projectes de recerca europeus (Horitzó 2020).

Leave a Reply