Tel.
+34 722462092

Selene Ivette Ornelas Herrera

Tècnic de Suport a la Recerca

Selene Ivette Ornelas és graduada en Enginyeria en Sistemes (Mèxic). Ha estudiat un màster en Estadística i investigació operativa a la Universitat Politècnica de Catalunya, on es va enfocar en l’anàlisi de dades sobre activitats agrícoles i canvi climàtic, el que la va impulsar a participar en projectes relacionats al desenvolupament rural i en l’anàlisi de la cadena de valor agroalimentària, permetent-adquirir experiència en treballs de camp, recollida de mostres i maneig de bases de dades. Actualment està realitzant estudis de doctorat en Sostenibilitat i col·labora a CREDA en estudis de l’àmbit de desenvolupament rural, així com la innovació i la transferència tecnològica en el sector agroalimentari. La seva principal motivació se centra en la promoció de l’agricultura sostenible i la millora de sistema agroalimentari.

Està involucrada en els següents projectes

Leave a Reply