Zein Kallas Calot

Director científic

futur.upc.edu/Zeinkallas

Zein té un Ph.D. en Economia Agroalimentària i és Professor Agregat a l’Escola d’Enginyeria Agrícola de Barcelona (ESAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Durant molts anys, Zein ha estat involucrat en diverses àrees d’investigació del consumidor, amb un enfocament en les preferències i acceptació d’innovacions en aliments saludables. Des que es va unir al CREDA en 2006, seu interès es basa principalment en la investigació del comportament del consumidor. En particular, la decisió de compra dels productes alimentaris i el comportament cap a un consum més saludable, l’acceptació dels aliments funcionals i la ciència sensorial. Anteriorment, els seus interessos de recerca incloïen l’avaluació econòmica de la multifuncionalitat dels sistemes agrícoles extensius i l’impacte de la política agrària en les decisions dels agricultors.

Està implicat en els següents projectes
1 abril, 2015

TREASURE

1 juliol, 2016

VINOVERT

1 octubre, 2020

Novaterra