TREASURE

El TREASURE és un projecte que involucra a 25 socis de 9 països amb l’objectiu de millorar les capacitats per a la creació de noves cadenes de valor sostenible de carn de porc a partir de races porcines locals. Les activitats del projecte es duen a terme des d’una perspectiva de sostenibilitat que considera l’impacte ambiental, el benestar animal, la qualitat del producte, les preferències dels consumidors i el potencial del mercat. Un objectiu clau és la promoció del treball en xarxa entre socis acadèmics i no acadèmics, tant entre les diferents regions com dins de les mateixes.

Durada: 1 abril 2015 – 31 març 2019 (finalitzat)

Lloc web del projecte: treasure.kis.si/

El rol que assumeix el CREDA

El CREDA se encarrega de l’estimació de costos i beneficis a nivell d’explotació, considerant les explotacions de races tradicionals en cada cas d’estudi. El CREDA avalua també la demanda social de béns i serveis públics produïts pels sistemes porcins extensius de races tradicionals en els diferents casos d’estudi (per exemple, la conservació de la diversitat del paisatge o de les races), analitzant la disposició a pagar (DAP) de la societat per escenaris que presenten una situació més favorable per a aquestes races i la seva conservació. Les preferències dels consumidors també s’avaluen en diferents escenaris hipotètics i sensorials (reals), considerant productes càrnics de races porcines tradicionals, de forma que l’impacte de la percepció sensorial s’analitza en un entorn de subhasta real.

Novetats

Leave a Reply