Oferta de Trabajo: Técnico/a de apoyo a la investigación aplicada de ámbito económico

Actualizado el 10 de septiembre de 2019
(Nota: la oferta no ha sido traducido al castellano porque el trabajo se requiere un buen nivel de conocimiento del idioma catalán)

Lloc vacant: Tècnic de suport a la recerca aplicada d’àmbit econòmic

Localitat: Castelldefels (Barcelona)

Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals

Durada del contracte: Contracte per obra i servei fins finalització de projectes.

Funcions específiques:

  • Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de l’economia agroalimentària sota la supervisió del responsable del projecte
  • Col·laborar en les tasques de realització dels estudis
  • Obtenció i anàlisi d’informació i redacció d’informes que donin resposta als objectius plantejats en els encàrrecs

Requisits:

  • Grau en Economia, ADE, Enginyeria Agronòmica o similar
  • Coneixement d’informàtica (paquet office) a nivell avançat
  • Coneixement avançat en l’anàlisi de bases de dades i estadístiques
  • Bon nivell de redacció en català
  • Disponibilitat per a realitzar desplaçaments

Mèrits específics:

  • Molt valorable màster en Economia, Enginyeria Agronòmica o similar
  • Valorable coneixements del sector agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya
  • Valorable coneixements conceptuals de R+D+i (àmbits de: Projectes, Política i Economia)
  • Valorable experiència en lloc similar
  • Valorable experiència en metodologies relacionades amb l’anàlisi de dades en el camp econòmic

Inscriu-te a l’oferta abans del dia 24 de setembre de 2019.

Leave a Reply