Job opening: Research technician in economics

Updated September 10, 2019

(Note: the posting has not been translated because a strong grasp of the Catalan language is required for the position) Lloc vacant: Tècnic de suport a la recerca aplicada d’àmbit econòmic Localitat: Castelldefels (Barcelona) Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals Durada del contracte: Contracte per obra i servei fins finalització de projectes Funcions específiques:
 • Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de l’economia agroalimentària sota la supervisió del responsable del projecte
 • Col·laborar en les tasques de realització dels estudis
 • Obtenció i anàlisi d’informació i redacció d’informes que donin resposta als objectius plantejats en els encàrrecs
Requisits:
 • Grau en Economia, ADE, Enginyeria Agronòmica o similar
 • Coneixement d’informàtica (paquet office) a nivell avançat
 • Coneixement avançat en l’anàlisi de bases de dades i estadístiques
 • Bon nivell de redacció en català
 • Disponibilitat per a realitzar desplaçaments
Mèrits específics:
 • Molt valorable màster en Economia, Enginyeria Agronòmica o similar
 • Valorable coneixements del sector agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya
 • Valorable coneixements conceptuals de R+D+i (àmbits de: Projectes, Política i Economia)
 • Valorable experiència en lloc similar
 • Valorable experiència en metodologies relacionades amb l’anàlisi de dades en el camp econòmic
Inscriu-te a l’oferta abans del dia 24 de setembre de 2019.

Leave a Reply