Projectes  competitius

El CREDA exerceix un rol principal en nombrosos projectes de recerca altament competitius, finançats tant a nivell europeu com nacional. Els detalls de les nostres contribucions a aquests projectes innovadors es troben en els enllaços següents.

H2020

1 octubre, 2020

Novaterra

1 octubre, 2020

CO-FRESH

1 març, 2016

INVITE

1 juliol, 2015

REFRESH

1 abril, 2015

TREASURE

PRIMA

13 febrer, 2022

LAB4SUPPLY

23 desembre, 2021

SureNexus

ERANETMED

23 abril, 2019

PACTORES

Interreg

1 setembre, 2020

BLUE BIO MED

1 juliol, 2016

VINOVERT

Projectes de Consultoria (Agroalimentària)

El CREDA ofereix els seus serveis tant a l’Administració pública com al sector privat, i actua com a consultor per a una àmplia varietat de demandes relacionades amb el sector agroalimentari. Alguns dels contractes/projectes més destacats són: