Projectes  competitius

El CREDA exerceix un rol principal en nombrosos projectes de recerca altament competitius, finançats tant a nivell europeu com nacional. Els detalls de les nostres contribucions a aquests projectes innovadors es troben en els enllaços següents.

H2020

23 Abril, 2019

REFRESH

23 Setembre, 2016

TREASURE

ERANETMED

23 Abril, 2019

PACTORES

Interreg

23 Abril, 2019

VINOVERT

Projectes de Consultoria (Agroalimentària)

El CREDA ofereix els seus serveis tant a l’Administració pública com al sector privat, i actua com a consultor per a una àmplia varietat de demandes relacionades amb el sector agroalimentari. Alguns dels contractes/projectes més destacats són: