Job Offer: Data Management and Analysis Technician (TI-05-24)

Updated, May 13, 2024

The next offer has not been translated into English due to the lack of time to promote it internationally.

Lloc vacant: Tècnic/a de recerca (1 plaça)

Localitat: Castelldefels (Barcelona)

Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals (35 hores a l’estiu). Facilitats per la conciliació familiar.

Durada del contracte: Contracte indefinit amb període de prova.

 

Funciones específiques:
 • Col·laborar en la creació, actualització i manteniment de bases de dades.
 • Col·laborar en la creació de processos que harmonitzin la informació i n’assegurin la qualitat.
 • Col·laborar en el desenvolupament de plans de gestió de dades.
 • Elaboració d’anàlisi estadística o quantitativa i redacció d’informes que donin resposta als objectius plantejats en els encàrrecs.
 • Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de l’economia agroalimentària sota la supervisió del responsable del projecte.

 

Requisits:
 • Titulació de Grau en:
  • Economia, Economia Aplicada o Economia Agrícola.
  • Estadística, Matemàtiques, Enginyeria, Informàtica o en Ciències de Dades.
 • Domini avançat de programes d’ofimàtica: fulls de càlcul, processador de textos, bases de dades.
 • Domini avançat d’Excel, i coneixements bàsics de programació amb VBA.

 

Competències / Habilitats:
 • Interès per la ciència i la recerca, no es requereix experiència prèvia, però es valorarà si anteriorment ha participat en projectes de recerca locals, nacionals i europeus
 • Busquem una persona que col·labori amb els nostres investigadors, amb iniciativa i proactivitat. Per tal que pugui desenvolupar les seves tasques amb autonomia
 • Flexibilitat i capacitat d’organització i planificació de la feina
 • Capacitat d’autoaprenentatge d’eines i programaris informàtics; i d’organitzar i sintetitzar grans quantitats d’informació.
 • Coneixement avançat de l’anglès oral i escrit. No es requereix, però es valorarà el coneixement de llengua catalana, parlada i escrita
 • Confidencialitat en el tractament de la informació

 

Més informació a: Oferta de treball: tècnic/a de gestió i anàlisis de dades

Referència: TI-05-2024

Data límit d’inscripció: dilluns 03 de juny de 2024. Selection process closed!

 

*At CREDA we guarantee equal opportunities and treatment for all applications received through the selection processes. Thus, we commit ourselves to avoid any stereotype, attitude or discriminatory action on the basis of sex, racial or ethnic origin, religion or ideology, sexual orientation, gender identity, age, sexual orientation, disability or any other personal or social condition or circumstance. Likewise, in our center we follow an integration policy in relation to vulnerable groups, so we commit ourselves to reserve the places in a first shift for staff with disabilities.

Leave a Reply