Job Offer: Research Technician (TI-03-2024)

Updated March 04, 2024

The next offer has not been translated into English due to the lack of time to promote it internationally.

Lloc vacant: Tècnic/a de recerca (1 plaça)

Localitat: Castelldefels (Barcelona)

Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals (35 hores a l’estiu). Facilitats per la conciliació familiar.

Durada del contracte: Contracte de durada determinada, vinculat a un projecte de recerca.

 

Funcions específiques:
  • Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de l’economia agroalimentària sota la supervisió del responsable del projecte.
  • Col·laborar en les tasques de realització dels estudis.
  • Obtenció, anàlisi d’informació i redacció d’informes que donin resposta als objectius plantejats en els encàrrecs.

 

Requisits:
  • Titulació de Grau en Economia, Economia Aplicada o Economia Agrícola.

 

Competències / Habilitats:
  • Interès per la ciència i la recerca, no es requereix experiència
  • Capacitat de treball col·laboratiu.
  • Comprometre’s i col·laborar amb els investigadors de CREDA.
  • Coneixement avançat de l’anglès oral i escrit.
  • Domini de llengua catalana, parlada i escrita.

 

Més informació a: Oferta de treball: tècnic/a de recerca

Referència: TI-03-2024

Data límit d’inscripció: dimarts 02 d’abril de 2024. Selection process closed!

 

*At CREDA we guarantee equal opportunities and treatment for all applications received through the selection processes. Thus, we commit ourselves to avoid any stereotype, attitude or discriminatory action on the basis of sex, racial or ethnic origin, religion or ideology, sexual orientation, gender identity, age, sexual orientation, disability or any other personal or social condition or circumstance. Likewise, in our center we follow an integration policy in relation to vulnerable groups, so we commit ourselves to reserve the places in a first shift for staff with disabilities.

Leave a Reply