Employment Opportunity: Research Technician in the field of Economics

Updated March 24, 2020

Please note that the posting has not been translated from Catalan because a major requirement is a strong grasp of the Catalan language, due to the nature of the work and our collaborators.

Lloc vacant: Tècnic de suport a la recerca aplicada d’àmbit econòmic

Localitat: Castelldefels (Barcelona)

Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals

Durada del contracte: Contracte per obra i servei fins finalització de projectes.

Funcions específiques:

 • Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de l’economia agroalimentària sota la supervisió del responsable del projecte
 • Col·laborar en les tasques de realització dels estudis
 • Obtenció i anàlisi d’informació i redacció d’informes que donin resposta als objectius plantejats en els encàrrecs

Requisits:

 • Grau en Economia, ADE, Enginyeria Agronòmica o similar
 • Coneixement d’informàtica (paquet office, principalment Excel) a nivell avançat
 • Coneixement de estadístiques d’àmbit econòmic en els sectors agroalimentari
 • Bon nivell de redacció i comunicació en català
 • Bon nivell de redacció i comunicació en anglès
 • Disponibilitat per a realitzar desplaçaments

Mèrits específics:

 • Molt valorable màster en Economia, Enginyeria Agronòmica o similar
 • Valorable coneixements del sector agroalimentari de Catalunya
 • Valorable experiència en lloc similar
 • Valorable experiència en metodologies relacionades amb l’anàlisi de dades en el camp econòmic

Més informació: Oferta Treball CREDA Març 2020 – ref 22

Inscriu-te a l’oferta abans del dia 13 de abril de 2020.

Leave a Reply